Hvis du har flere spørgsmål kan du kontakte os

DOF Fritidsskoler Nordsjælland er medlemmer af DOF.

Til venstre kan du finde svar på de typiske spørgsmål.

FOLKEOPLYSNING

DOF - stå for Dansk Oplysnings Forbund. Dansk Oplysnings Forbund er landsorganisation for aftenskoler, der ønsker at udbrede folkeoplysning på et frit og neutralt grundlag - uafhængigt af partipolitik.

Folkeoplysningen er en af demokratiets grundpiller, og det er dens opgave at understøtte det aktive medborgerskab.