Praktisk information

Godt at vide!

Når du åbner et hold, ser du en række faneblade som vist her. Klik på hver fane for at finde info om tid og sted.

Find det ønskede hold, klik på TILMELD og følg derefter vejledningen, du er altid velkommen til at ringe og tilmelde dig, eller hvis du har spørgsmål.

Vi reserverer en plads til dig, men du er først optaget på kurset, når vi har modtaget din betaling.

faneblade-på-holdvisning.JPG

Afmelding eller ændring af tilmelding:

 • Du kan afmelde indtil 14 dage før kursusstart, få din betaling retur eller flytte den til et andet kursus.
 • Ved afmelding senere er tilmeldingen bindende, og vi tilbagebetaler ikke kursusgebyret.

Aflysning:

 • Hvis vi aflyser kurset får du besked ca. to uger før kursusstart. Vi returnerer din betaling eller overfører den til et andet kursus.

Nedsat deltagerbetaling:

 • Rudersdal kommune: Tilskud til personer, der modtager førtids- og folkepension efter Servicelovens bestemmelser: 5 kr./lektion 
  til kurser, der afholdes i Rudersdal kommune. Vi skal have oplyst fuldt cpr.nr. Prisen er anført med almen pris/tilskudsberettiget pris og angives kun for Birkerød Fritidsskoles kurser.
 • Der gives ikke tilskud i de andre kommuner, hvor vi tilbyder undervisning.

Sådan planlægger vi vores kurser:

 • En undervisningstime/lektion = undervisning 45 minutter og pause på 10 minutter.
 • Pauser aftales på de enkelte hold.
 • Vores kursusplanlægning følger skolernes ferieplan.
 • Kursusdatoer er angivet ved de enkelte hold. Hvis der sker ændringer giver vi besked til holdet og på hjemmesiden.
 • Vi benytter så vidt muligt e-mail til at sende information.
 • Har du spørgsmål til undervisningen er du velkommen til at kontakte skolen eller læreren.
 • Kurserne opdateres løbende på hjemmesiden.

Forbehold: 
Vi tager forbehold for trykfejl i program og hjemmeside samt for ændringer i de planlagte undervisningstilbud i form af 
lærer- eller lokaleskift, kortvarig udsættelse af kursusgange pga. lokaleforhold, lærers sygdom m.v.

Administration:

Lena Becker
Skrænten 15, 3460 Birkerød

post@fritidsskoler.dk
7020 6574

Kontortid: Mandag-torsdag 9.00-15.00. Fredag 9.00-13.00.

Hjemmeside www.fritidsskoler.dk

(fælles indgang til nedenstående aftenskoler)

Administration af følgende aftenskoler:

DOF Birkerød Fritidsskole (Rudersdal kommune)
DOF Allerød Fritidsskole
DOF Frederikssund Fritidsskole
DOF Frederiksværk Fritidsskole (Halsnæs kommune)
DOF Furesø Fritidsskole (Farum og Værløse)
DOF Hørsholm Fritidsskole
DOF Hillerød Fritidsskole
Torup Kulturformidling (Halsnæs kommune)

dof